page_image

Бизнис клуб

Салите за состаноци со со сопствена опрема:

  • LCD проектор
  • Платно за проектирање
  • Флип чарт
  • Коплетна опрема за озвучување
  • Безжичен Wi-Fi интернет
  • Централен систем за ладење и греење

            

Сала Должина Ширина Висина Површина  Театар       Училница U_форма Коктел    Банкет    
           teatar
 
ucilnica  U- forma
 
 koktel  banket
 
Бизнис клуб 12 m 9 m 4 m 96 m2    40 лица  20 лица 20 лица   40 лица     30 лица